Egyházmegyei zarándoklat Szentgotthárd-Zsidán

Egyházmegyei zarándoklat2019. május 1-én Szentgotthárdon tartották a Szombathelyi Egyházmegye éves zarándoklatát. Több mint kétezren vettek részt a találkozón.

Egyházmegyei zarándoklatVoltak akik gyalog, mások kerékpárral, a legtöbben autóbusszal, kocsikkal keltek útra az egyházmegye különböző részeiből, hogy egy évvel Brenner János boldoggá avatása után a vértanúság helyén emlékezzenek e jeles eseményre és egyházmegyénk vértanú papjára. Máraiújfaluból Székely János megyéspüspök, Rábakethelyről Császár István általános helynök vezetésével gyalogos zarándoklat indult Zsidára, az emlékkápolnához, lelki ráhangolódásként a napra. Utóbbi zarándokcsoport élén Brenner József atya haladt, kezében testvére ereklyéjét tartva.

Egyházmegyei zarándoklatA kápolnánál a szombathelyi Brenner-iskola diákjai elevenítették fel naplórészletek, levelezések, visszaemlékezések alapján János atya életét, lelkiségét. Az egyházmegye papságával együtt mutatott be szentmisét Székely János megyéspüspök. Bevonuláskor Brenner József atya vitte testvére ereklyéjét, amelyet elhelyeztek a kápolnában. Ezentúl a szertartások során mindig kihelyezik majd az ereklyetartót, benne János atya két csontdarabjával.

Egyházmegyei zarándoklatSzékely János kiemelte: Brenner János boldog pap volt, aki életben helyet készített az Istennek, az ő szeretetének. A maga boldogságát sugározta másoknak is. Brenner János arra tanítja az embereket, hogy az élet szárnyalás, az élet tűz, izzó folyosó: a szenvedés és a szeretet folyosóján keresztül jutunk el Isten lángoló trónusáig. János atya élte is ezt a lángolást, ezért mondták róla: jó a közelében lenni. János atya érezte, hogy Isten a vértanúság útjára vezeti őt: kész volt a teljes odaadásra. És gondolt ekkor a jövő katolikus nemzedékére, értünk is áldozta önmagát. Székely János kiemelte: fontos lenne napjainkban, hogy a családok mint kis kolostorok éljék mindennapjaikat, amelyek átmentik keresztény kincseinket: a hitet, imádságot, a szeretetet. De ilyen bástya lehetne egy plébánia, egy katolikus iskola.

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszéde meghallgatható itt.  

Egyházmegyei zarándoklatA szentmise és az ebéd után újabb lelki programok következtek. Az emlékkápolnánál Brenner József atya vezetett imaórát. A rábakethelyi templomban szentségimádáson vehettek részt a hívek. Egyéni imádságra pedig az emlékkeresztnél nyílt lehetőség. A nap litániával zárult.