Brenner János Emlékév a Szombathelyi Egyházmegyében - Császár István egyházmegyei kormányzó körlevele


brenner-ev-plakatAz alábbiakban közöljük Császár István egyházmegyei kormányzónak a Brenner János Emlékévről szóló köriratát.  

Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Hívek!

 

Szent Márton születésének 1700. évfordulója után Egyházmegyénk egy újabb évfordulóra emlékezik: 2017. december 15-én lesz Brenner János, egykori rábakethelyi káplán vértanúhalálának 60. évfordulója. Ebből az alkalomból 2016. december 17. és 2017. december 15. között Brenner János Emlékévet hirdetünk a Szombathelyi Egyházmegyében.

Bizonyára sokan emlékezünk még az 50. évforduló alkalmából meghirdetett emlékévre, amelynek számos emlékezetes eseménye és gyümölcse volt. Ide sorolhatjuk többek között az espereskerületek zarándoklatait, A jó pásztor zenés dráma születését és nagysikerű bemutatását, vagy azt, hogy nem sokkal az emlékév után, 2008 júliusában befejeződött a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei szakasza, az akták pedig a Szentszékhez kerültek.

Eltelt tíz év és legfőbb ideje, hogy újra felszítsuk szívünkben a tüzet Brenner János iránti tiszteletünkben. Nem csak azért, mert reményeink szerint a boldoggá avatáshoz már egészen közel vagyunk. A hívek buzgó és kitartó imájának köszönhetően a római eljárás menete, ha lassan is, de szépen halad előre. Már csak a bíborosok tanácsának kell döntenie és utána a Szentatya elé kerül Isten szolgája Brenner János boldoggá avatási ügye. Sokkal inkább azért volna szükséges Brenner János iránti tiszteletünket megújítanunk, hogy a boldoggá avatásnak legyen igazán oka, legyen igazán értelme. Hiszen csak azt fogjuk szívből tisztelni oltárainkon, csak annak a közbenjárását fogjuk szívből kérni imádságainkban, akit valóban ismerünk, aki valóban közel áll hozzánk.

Tíz év hosszú idő, ha a szív előkészítéséről, a tűz ébrentartásáról van szó. Nem csoda, ha olykor elfáradunk benne, ha lelkesedésünk megkopik, talán épp azért, mert a boldoggá avatási eljárás hosszan tart. A vértanúság 60. évfordulója jó alkalom arra, hogy újra felidézzük vértanú papunk életét, elővegyük a vele kapcsolatos imádságokat, ha esetleg az utóbbi időben ritkábban imádkoztuk azokat, felkeressük Brenner János atya életének állomáshelyeit: a Szentgotthárd-Rábakethely és környéki templomokat és emlékhelyeket, a zsidai Jó Pásztor kápolnát, a szombathelyi Szent Kvirin-templom kriptájában lévő nyugvóhelyét. Jó lenne, ha ebben az Emlékévben az Egyházmegye templomaiban a szentmisék végén újra elimádkoznánk a már ismert imádságot a boldoggá avatásért; ha mind többen részt vennénk májustól októberig a zsidai Jó Pásztor kápolnánál bemutatott 13-ai szentmiséken; ha Brenner János-imafüzetünkből rendszeresen elvégeznénk a szentkilencedet, például a hónap 6. és 14. napja között, a vértanúság napjára, 15-ére emlékezve.

Rendkívüli időben nyitjuk meg ezt az Emlékévet, hiszen míg tíz évvel ezelőtt az új megyéspüspök első intézkedéseinek egyike volt a Brenner János Emlékév megnyitása, most Egyházmegyénk azt várja, hogy a Szentatya betöltse a megüresedett szombathelyi püspöki széket. Hogy erre mikor kerül sor, nem tudjuk, de reméljük, hogy nem kell sokat várni rá. Éppen ezért nem kívánunk nagy ívű programokat tervezni és szervezni erre az Emlékévre, szeretnénk ezt meghagyni az új megyéspüspöknek. Legyen tehát egyelőre ez az Emlékév a csendes, imádságos emlékezés, a helyi közösségek Brenner János tiszteletében való megerősödésének ideje, azzal a felelősségtudattal, hogy ha megtörténik a boldoggá avatás, akkor az mindannyiunk számára olyan esemény legyen, aminek szívből tudunk örülni, mert egy olyan embert tisztelhetünk onnantól kezdve a boldogok sorában, aki számunkra ismerős, kedves és akinek a boldoggá avatásával szívünk egyik nagy vágya teljesedik be.

Természetesen nem kívánjuk teljes csendben elkezdeni a Brenner János Emlékévet. Hagyomány, hogy minden évben a vértanúság évfordulójához közelebb eső szombaton, Brenner János atya sírjánál mutatunk be szentmisét. Ezen alkalmakon János atya hűséges tisztelői elfértek az altemplomban, jó lenne, ha idén többen lennénk. Bár az adventi készülődés és a téli útviszonyok nem kevés áldozatot kívánnak tőlünk, örvendetes volna, ha vértanú papunk tiszteletéért ezt az áldozatot lehetőségeink szerint mind többen meghoznánk, és így ünnepelhetnénk a Brenner János Emlékév megnyitását december 17-én, szombaton 11 órakor a szombathelyi Szent Kvirin (szalézi) plébániatemplomban. Szeretettel hívom és várom a Paptestvéreket és a Híveket.

Jó alkalma lehet az Emlékévre való ráhangolódásnak az a rövid gyalogos zarándoklat, amely advent 3. vasárnapjának előestéjén, december 10-én este 8 órakor indul a szentgotthárd-rábakethelyi templomból Zsidára, a vértanúság helyén állított kereszthez. Végül egy olyan lehetőséget ajánlok, amelyet alighanem mindenki meg tud valósítani: advent 3. vasárnapján piros gyertyát gyújtsunk adventi koszorúnkon, így emlékezzünk arra a véres vasárnapra, amely lassan hat évtizede történt.

Annak idején a politikai erők mindent megtettek azért, hogy elhallgassák a gyilkosságot, de Isten népének hűséges tagjaiban nem lehetett elhallgattatni az igazságot. Az évtizedek alatt az emberek megőrizték vértanú sorsú papunk történetét, emlékét, majd amint lehetőség nyílt rá, továbbadták. Tegyük ezt buzgón mi is. Segítsen az Emlékév mindnyájunkat abban, hogy megerősödjünk Brenner János atya tiszteletében és abban a meggyőződésben, amelyet ő újmisés jelmondatként választott papi életére: Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. (Róm 8,28)

 

Szombathely, 2016. adventjén
 

Császár István
egyházmegyei kormányzó