Adventi zarándoklat Brenner János emlékére


Balogunyomiak zarándoklataDecember 17-én balogunyomi hívek indultak zarándokútra, felajánlva imáikat Brenner János boldoggá avatásáért. 


     
Balogunyomiak zarándoklataMint minden évben, Advent 4. szombatján zarándokok egy csoportja gyalog és buszon útra kel Balogunyomból, hogy részt vegyen Jákon, a hajnali misén. A közel negyedszázados hagyományokkal bíró zarándoklatot felajánlották már családokért, az egyházközség híveiért, legutóbb pedig plébánosuk, Dr. Rátkai László felépüléséért. Idén Császár István egyházmegyei kormányzó körlevele nyomán a Balogunyomi Egyházközség Tanácsadói Testülete úgy döntött, hogy a Brenner János Emlékév kapcsán a fiatalon elhunyt mártírpap boldoggá avatásáért ajánlják fel.

A zarándokok útjuk elején felelevenítették a „jó pásztor” alakját, akit hite és meggyőződése miatt a vértanúság koronáját nyerte el. A roráté misén is megemlékeztek Brenner Jánosról. Az egyetemes könyörgésekben, valamint a szentmise végén együtt imádkozták boldoggá avatásért. Az imát arról a lapról mondták el, melyet a balogunyomiak kis ajándékaként kaptak a hívek, és amelynek másik oldalát a templomukon elhelyezett Brenner János bronz dombormű ihletett.

A szentmise után az egybegyűlteket a fogadó jákiak agapéra várták a közösségi házba. A zarándokok ezúton is hálájukat fejezik ki a jáki híveknek és a Karitász munkatársainak.

szöveg és képek: Tarsoly Alfonz