Pap-szülő találkozó és a Brenner Imaszövetség zarándoklata


Papok és szüleik zarándoklataAugusztus 26-án délelőtt püspöki szentmisével ünnepeltek az egyházmegye papjai és szüleik Szentgotthárdon, a Jó Pásztor kápolnánál. Dr. Székely János megyéspüspök mondott szentbeszédet a zarándokok előtt, akik között a Brenner Imaszövetség tagjai is jelen voltak.


Papok és szüleik zarándoklataPüspök atya beszédében utalt rá: a szülő társteremtő az Istennel. A Biblia így fejezi ki az édesanya örömét: Isten segítségével embert alkottam. Alig van ennél nagyobb dolog. Fontosabb mindennél. Egy kicsi embert elindítani az útján: óriási ajándék, óriási felelősség. A szülő továbbadja az élet kincsét, de a hit kincsét is. Püspök atya felidézte saját, és a Brenner szülők példáját is beszédében. De utalt Sámuelre és édesanyjára, aki nem csak kérte Istent, hogy legyen gyermeke, hanem vissza is adta az élő Istennek.

Hálát adunk a mai napon a paptestvérek szüleiért, mondta püspök atya. Köszönetet mondunk a paptestvéreknek is, akik nyitott szívvel fogadták amit otthon kaptak, és mertek igent mondani Jézus hívására és hűségesen kitartanak ebben az igenben. És hálát adunk az új papi hivatásokért. Imádkozzunk, hogy legyen ma is sok fiatal, aki odaadja életét Krisztusnak.

Papok és szüleik zarándoklataA papi hivatásokért imádkoznak a Brenner Imaszövetség tagjai. Egyházmegyénkben sokan csatlakoztak a felhíváshoz. Az eseményen megkérdezett tagok azt mondták: fontosnak tartják, hogy legyenek egyházmegyénkben és az egyházban új papi hivatások. Az aratnivaló sok, a munkás kevés, fogalmazott egyikük. Szükség van papokra, hiszen a településeken, főként a falvakban nagyon várják az emberek, hogy rendszeresen részt vehessenek szentmiséken. Az imaszövetséghez csatlakozni egyházmegyénk honlapján, az Egyházmegye rovat Brenner János Imaszövetség almenüben feltüntetett módon és formában lehet.