Egyházmegyei zarándokkönyv - 2019. május 1.

Egyházmegyénk hívei 2019. május 1-jén Szentgotthádra, a zsidai Jó Pásztor-kápolnához zarándokoltak, hálát adni Brenner János boldoggá avatásáért, az esemémény 1 éves évfordulóján. A zarándokkönyv letölthető itt. 

Imádság Brenner János szentté avatásáért

 

Mindenható örök Isten, aki János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban mielőbbi szentté avatásával is!

Égi közbenjárása esdje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben, és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és a szenvedést, a te országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.