Brenner János tisztelete a Szombathelyi Egyházmegyében I. rész

Brenner János emlékhelyek a Szombathelyi Egyházmegyében. I. rész

Kezdjük az utazást Rábakethelyen! Meredek úton kapaszkodunk fel a templomhoz, amelyet Mindenszentek tiszteletére szenteltek. A domboldalon magasodó templom már messziről útba igazítja az idelátogatókat. Ebben a városrészben élt Brenner János, akinek első és egyetlen szolgálati helye Rábakethely volt. János atya rövid kápláni szolgálata alatt az 1931-ben gyönyörűen kifestett templomban mutatott be rendszeresen szentmisét. Emlékét nem csak a róla készült portréfestmény őrzi, hanem a templom előtt található fájdalmas Szűzanya is. „A szobor előtt mindig van virág és mindig ég gyertya” - mondta a Martinusnak adott interjúban Rimfel Ferenc plébános. „Amikor Rábakethelyre kerültem plébánosnak ez volt az első jele annak, hogy az emberek tisztelik Brenner Jánost.” A szobrot János atya plébánosa Kozma Ferenc atya készíttette. Eredetileg a templomban helyezték volna el, de ezt a kommunista hatóságok nem engedélyezték. A temetőben szobrok felállításához nem kellett engedély, így kerülhetett a templom mellé. De talán jobb is így: aki erre jár, bármikor vethet rá egy pillantást, és elmondhat egy rövid fohászt, kérheti az ő égi közbenjárását. Akárcsak a plébániakertben felállított fából készült szobor előtt.

 

 Rábakethely, Mindenszentek-emplomRábakethely, Piéta  Rábakethely, Brenner János szobra a plébániakertben

Utunk következő állomása Farkasfa volt. Szemerkélő esőben pillantottuk meg a 2000-ben, a millennium idején épített templomot. A templom védőszentje Szent Anna és családja, Szent István és családja. A templomban nem csak a fafaragványok – oltár, ambó, tabernákulum – nyújtanak érdekes látványt, hanem az üvegablakok is. Ezek ugyanis gravírozottak, rajtuk pedig a 20. századi egyháztörténelem kiemelkedő alakjainak arcképe látható: Mindszenty József, Apor Vilmos, Márton Áron, Batthyány-Strattmann László, Teréz anya és természetesen Brenner János tekintenek vissza ránk és egyben példát is mutatnak a tökéletes Krisztus-követésre.

Farkasfa - Szent Anna-templom Farkasfa - Szent Anna-templom - üvegablakFarkasfa - Szent Anna-templom

 

Utunk harmadik állomásaként Máriaújfaluba érkeztünk. Hasonlóan a farkasfai templomhoz, ez is kisméretű. A kápolna az 1900-as évek elején épült Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére, egy koldusnő hagyatékából és a  falu adományából. Ezért a kápolna jelenlegi tulajdonosa Szentgotthárdi városa, fenntartója és használója pedig az egyházközség. Ebben a pici templomban mutatta be utolsó szentmiséjét Brenner János 1957. december 14-én. A szentélyben márványtábla őrzi ennek emlékét. János atya portréja festményről tekint vissza ránk, amelyet a bejárat mellett helyeztek el. A templom külső falán egy másik tábla is található, amelyet János atya tiszteletére helyeztek el.

Máriaújfalu - Szent Péter és Pál apostolok-templomMáriaújfalu - Szent Péter és Pál apostolok-templom Máriaújfalu - Szent Péter és Pál apostolok-templom - emléktábla a külső falon Máriaújfalu - Szent Péter és Pál apostolok-templom - festmény

Majd jött az a bizonyos éjszaka.... És jött a Zsida felé vezető út. Még ma is nehéz felkapaszkodni a vértanúság helyére, még az autó is csak nehezen bírja. A domb tetején található a Jó Pásztor-kápolna. 1993-ban kezdte meg működését a Brenner János Emlékhely Alapítvány, amelynek célja, hogy János atya emlékét méltó módon megőrizzék. Ennek érdekében határozták el, hogy emlékkápolnát építenek azon a helyen, ahol Brenner János utolsó útja haladt. A kápolna alapkő letételére 1995. december 9-én került sor és 1996. augusztus 25-én meg is történt az új kápolna felszentelése. A vértanúság 40. évfordulóján a kápolna új haranggal gazdagodott. Az emlékkápolnában májustól októberig minden hónap 13-án, a fatimai jelenések emléknapján szentmisét mutatnak be és imádkoznak Brenner János boldoggá avatásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. Péter és Pál apostolok ünnepén az Egyházmegye újmisés papjai mutatnak be itt szentmisét.

Szentgotthárd-Zsida - Jó Pásztor-kápolna